Historia

Nasza szkoła rozpoczęła swoją działalność w roku szkolnym 1906/1907 w nowym budynku murowanym, krytym dachówką z jedną izbą lekcyjną oraz mieszkaniem dla kierownika szkoły. Mieszkanie składało się z dwóch małych pokoi oraz kuchni. W jednej izbie lekcyjnej uczyło się na zmianę po kilkanaście dzieci z Wróblowej oraz okolicznych wiosek: Dąbrówka, Lipnica Dolna, Lipnica Górna, Bączal, Ujazd i częściowo Kłodawa. Szkoła była miejscem nauki dla dzieci w dzień, a wieczorem dla dorosłych. W szkole odbywały się zebrania wiejskie, zabawy dla całej społeczności wiejskiej. Szkoła w takim stanie przetrwała I i II wojnę światową. Nie przerwała działalności ani na chwilę i była bardzo mocno związana ze środowiskiem. Stopień organizacyjny szkoły zależał od sytuacji demograficznej. Była szkołą jednoklasową, trzyklasową, siedmioklasową i ośmioklasową. W 1960roku przystąpiono do rozbudowy szkoły. Do istniejącego budynku dobudowano 5 sal lekcyjnych ogrzewanych piecami kaflowymi. Sanitariaty znajdowały się poza budynkiem szkoły. W 1986 roku po przeprowadzonej wspólnie z samorządem wsi i radą pedagogiczną analizie warunków nauki i pracy podjęto decyzję o modernizacji budynku szkoły i całego obejścia. Przy ogromnym zaangażowaniu środowiska lokalnego uporządkowano i urządzono teren szkolny, doprowadzono wodę bieżącą, doprowadzono gaz, zmieniono posadzki na korytarzach, zniszczone podłogi drewniane w klasach zastąpiono płytkami PCV, ocieplano stropy, zmodernizowano piece kaflowe, zastosowano piece elektryczne do ogrzewania korytarzy, zakupiono meble i sprzęt oraz nowe pomoce dydaktyczne. Modernizację zakończono w 1990r. Poprawiły się warunki nauki i pracy ale zmorą szczególnie w zimie były sanitariaty znajdujące się poza budynkiem szkoły. Znowu wspólne analizy i dotychczasowa współpraca zaowocowały nową inicjatywą rozbudowy szkoły. Zaczęto gromadzić materiały, rozważać rozwiązania i kiedy już mieliśmy dużo materiałów Kurator Oświaty w Krośnie wyraził zgodę na przydział środków na rozbudowę, zlecając wykonanie dokumentacji. Widząc dotychczasową współpracę szkoły ze środowiskiem oraz efekty tego działania władze gminne również zaoferowały pomoc finansową. W 1993 roku rozpoczęto budowę nowej trzeciej już części szkoły, w której miało być: 5 sal lekcyjnych, sanitariaty, archiwum, zaplecze dla pracowni fizyko - chemicznej, kotłownia centralnego ogrzewania opalana gazem. Przy okazji rozbudowy wykonano centralne ogrzewanie w "starej części" szkoły. W pracach cały czas pomagali mieszkańcy wioski kolejno, niezależnie od tego czy mieli dzieci w szkole czy nie. Każdy według swoich możliwości, znajomości i układów załatwiał (bo takie były czasy) materiały na budowę i instalacje. Otwarcie zmodernizowanego i wybudowanego kompleksu szkolnego nastąpiło 24 września 1995 roku z udziałem Pana Kuratora, władz gminy i wszystkich mieszkańców. W roku 1996 zniwelowano teren szkolny i urządzono boisko do: piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, badmintona. Młodzież szkolna, pozaszkolna a nawet starsi mają możliwość wyżycia się sportowego na szkolnych obiektach na wiosnę, latem oraz jesienią. Od 1998 roku szkoła czyniła starania w kierunku budowy sali gimnastycznej. W 2003r. szkoła dostała pozwolenie na budowę, a w 2004 ruszyła budowa. Przy wykopach fudamentu pomagali mieszkańcy wsi na czele z sołtysem Stanisławem Papciakiem. Do końca kwietnia 2005r zakończono budowę ścian i dachu. W sierpniu 2006r zakończono budowę. 15 października odbyło się uroczyste poświęcenie sali gimnastycznej.

Aby pozyskać środki na budowę sali gimnastycznej szkoła organizowała różne akcje (Festyn w Wróblowej, Kiermasz Bożonarodzeniowy), jednak największy wkład w to przedsięwzięcie włożyła gmina Brzyska z Panem wójtem Stanisławem Bułatem.