Najlepsi uczniowie

Uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75

oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania

 


 


Rok szkolny 2014/2015

Mateusz Pacana - IV

Julia Lechwar - IV

Jakub Piątek - IV

Martyna Jasiewicz - IV

Miłosz Król - IV

Weronika Źrebiec - V

Karolina Maguda - V

Emilia Madejczyk -V

Natalia Filipak - VI

Kamila Gomułka - VI

Kinga Gomułka - VI

Łukasz Maguda - VI

Mariusz Maziarz - VI

Krystian Mikoś - VI

Monika Szęszoł - VI

Martyna Wodzińska - VI

Paulina Źrebiec - IG

Marta Papciak - IG

Bartłomiej Krajewski - IG

Ewelina Gomułka - IIG

Klaudia Piątek - IIG

Patryk Piątek - IIG

Angelika Wacławik - IIG

Natalia Gomułka - IIIG

Katarzyna Madejczyk - IIIG

Patrycja Woźniak - IIIG