Kadra

Stanisław Wojdyła

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

Maria Mikoś

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Renata Stawiarska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Lucyna Falger

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Elżbieta Gajda

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Barbara Marcisz

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Agnieszka Szanduła

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca, Logopeda

Katarzyna Kasowicz

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Anna Nowak

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Wojciech Janiga

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Tomasz Piórek

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Magdalena Wilisowska

Funkcja: Nauczyciel

Piotr Sawa

Funkcja: Nauczyciel

Agnieszka Paja

Funkcja: Nauczyciel

Tomasz Źrebiec

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Urszula Opałka

Funkcja: Nauczyciel

Maria Grzywna

Funkcja: Nauczyciel

ks. Michał Dusza

Funkcja: Nauczyciel

Małgorzata Myśliwiec

Funkcja: Wychowawca, Bibliotekarz

Dariusz Szczepanik

Funkcja: Nauczyciel

Małgorzata Czajka

Funkcja: Nauczyciel

Joanna Bachórz

Funkcja: Nauczyciel

Mieczysława Kotlinowska

Funkcja: Administracja

Zofia Krajewska

Funkcja: Pracownik obsługi

Iwona Brzezowska

Funkcja: Pracownik obsługi

Grzegorz Madejczyk

Funkcja: Pracownik obsługi