Podręczniki

Tytuł: klasa IV; Słowa na start; Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego

Autor: Marlena Derlukiewicz

Wydawnictwo: Nowa Era

Przedmiot: Język polski

Tytuł: klasa IV; Słowa na start, Podręcznik do kształcenia językowego

Autor: D. Chwastniewska, A. Gorzałczyńska- Mróz, D. Rozek

Wydawnictwo: Nowa Era

Przedmiot: Język polski

Tytuł: klasa V, Słowa na start; Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego

Autor: Marlena Derlukiewicz

Wydawnictwo: Nowa Era

Przedmiot: Język polski

Tytuł: klasa V; Słowa na start, Podręcznik do kształcenia językowego,część I i II

Autor: A. Wojciechowska, A. Marcinkiewicz

Wydawnictwo: Nowa Era

Przedmiot: Język polski

Tytuł: klasa VI; Słowa na start, Podręcznik do kształcenialiterackiego i kulturowego

Autor: Marlena Drelukiewicz

Wydawnictwo: Nowa Era

Przedmiot: Język polski

Tytuł: klasa VI; Słowa na start; Podręcznik do kształcenia językowego, część I i II

Autor: A. Wojciechowska, A. Marcinkiewicz

Wydawnictwo: Nowa Era

Przedmiot: Język polski

Tytuł: klasa I gimnazjum: Słowa na czasie; Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego

Autor: M. Chmiel, W. Herman, Z. Pomirska, P. Doroszewski

Wydawnictwo: Nowa Era

Przedmiot: Język polski

Tytuł: klasa II gimnajum, Słowa na czasie; Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego

Autor: M. Chmiel, W. Herman, Z. Pomirska, P. Doroszewski

Wydawnictwo: Nowa Era

Przedmiot: Język polski

Tytuł: klasa III gimnazjum; Słowa na czasie; Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego

Autor: M. Chmiel, W. Herman, Z. Pomirska, P. Doroszewski

Wydawnictwo: Nowa Era

Przedmiot: Język polski

Tytuł: Klasa IV: Matematyka wokół nas

Autor: Hanna Lewicka, Marianna Kowalczyk

Wydawnictwo: WSIP

Przedmiot: Matematyka

Tytuł: Klasa V: Matematyka wokół nas

Autor: Hanna Lewicka, Marianna Kowalczyk

Wydawnictwo: WSIP

Przedmiot: Matematyka

Tytuł: Klasa VI: Matematyka wokół nas

Autor: Hanna Lewicka, Marianna Kowalczyk

Wydawnictwo: WSIP

Przedmiot: Matematyka

Tytuł: Klasa I gimnazjum: Matematyka wokół nas

Autor: Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak – Jurkiewicz, Maria Wójcicka

Wydawnictwo: WSIP

Przedmiot: Matematyka

Tytuł: Klasa II gimnazjum: Matematyka wokół nas

Autor: Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak – Jurkiewicz, Maria Wójcicka

Wydawnictwo: WSIP

Przedmiot: Matematyka

Tytuł: Klasa III gimnazjum: Matematyka wokół nas

Autor: Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak – Jurkiewicz, Maria Wójcicka

Wydawnictwo: WSIP

Przedmiot: Matematyka

Tytuł: Klasa I gimnazjum: Fizyka, cz.1, 2

Autor: Anna Kaczorowska

Wydawnictwo: Żak

Przedmiot: Fizyka

Tytuł: Klasa II gimnazjum: Fizyka, cz.3

Autor: Anna Kaczorowska

Wydawnictwo: Żak

Przedmiot: Fizyka

Tytuł: Klasa III gimnazjum: Fizyka, cz.4

Autor: Anna Kaczorowska

Wydawnictwo: Żak

Przedmiot: Fizyka

Tytuł: Klasa II gimnazjum: Zajęcia techniczne

Autor: Urszula Białka

Wydawnictwo: Operon

Przedmiot: Technika

Tytuł: Klasa III gimnazjum: Zajęcia techniczne

Autor: Urszula Białka

Wydawnictwo: Operon

Przedmiot: Technika